Dossier 57: Roeserbann, A3-Fotos zum Jahrhundertfeierumzug 1939

Dossier Nr. 57

Mots clés: Photo/Foto
Localités: Roeser et Roeserbann

Stockage: Archives des amis de l'histoire Roeserbann