De Reiserbann am 2. Weltkrich

03.02.2019

Ausstellung / Expo : „ De Reiserbann am 2. Weltkrich / Le Roeserbann durant la 2e Guerre Mondiale “ organiséiert vun der „Amicale des Enrôlés de Force matt den Amis de l’Histoire du Reiserbann“.

Vum 3.-17. Februar 2019 am Festsall vum Musée Rural et Artisanal zu Peppeng ( 38, rue de Crauthem L- 3390 Peppange )

Vernissage Sondes den 3.Februar um 14hrs!